Agóra Családsegítő Alapítvány  
agora.non-profit.hu
Adószám az 1% felajánlásához: 18099256-1-41
 
Alapítványunk
1%
Munkánk
Filmes projektek
Családsegítés
Egyéb tevékenységeink
1% űrlap letöltés
 
Agora Alapítvány

1%

Ön is segíthet a rászoruló alapítványoknak, és rajtuk keresztül a családoknak, gyerekeknek, ha felajánlja adója 1%-át!

Egy adózó felajánlása több, mint 5000 forintot ér egy másokat támogató szervezetnek, miközban a személyi jövedelem adója 1 százalékáról az adózóknak sajnos csak kevesebb, mint fele rendelkezik, pedig felajánlásukkal sok jót tehetnek a világban. Tegyen Ön ma arról, hogy felajánlása megérkezzék!

Sajnos tavaly több, mint 100 ezer olyan nyilatkozatot adtak le, ami valamilyen hiba miatt érvénytelen volt, emiatt 657 millió forint veszett el. A leggyakoribb hiba, hogy rosszul adják meg a kedvezményezett civil szervezetek adószámát. Kérjük, figyelmesen tölse ki a szükséges adatokat, és időben juttassa el az adóhatóság részére.

Az állam minden évben ellenőrzi a felajánlásokból részesülő civileket, visszaélésre, illetve hibára nagyon ritkán bukkannak a szektorban,
2010-ben, összesen 3,2 millió forint adókülönbözetet tártak csupán fel és mindössze 15 ezer forint mulasztási bírságot szabtak ki az egész
szektorban. Megállapítható, hogy pénze, adománya jó helyre érkezik.

Hogyan tudok a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2012-ben?

A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek adójának 1 százaléka az általuk megjelölt civil
és/vagy egyházi kedvezményezettekhez, kerüljön. A rendelkezés nem kötelező, de aki élni kíván ezzel a lehetőséggel, annak rendelkező
nyilatkozatot, nyilatkozatokat kell kitöltenie és átadnia.

Ki rendelkezhet 2012-ben?

Bárki jogosult az adójának meghatározott részéről rendelkezni, aki személyi jövedelemadó-bevallást vagy egyszerűsített bevallást ad,
illetve adókötelezettségét munkáltatói adómegállapítás útján teljesíti. A magánszemélyeken túl az egyéni vállalkozók és az őstermelők is jogosultak rendelkezni, ha az említett tevékenységből vagy más jogcímen szereznek az összevont adóalapba tartozó jövedelmet.

Mely szervezeteket lehet kedvezményezettként megjelölni?

Kedvezményezettet két csoportból lehet választani, de mindegyikből csak egyet-egyet, azaz sem az egyik, sem a másik 1 százalék nem
osztható meg, és nem is vonható össze. Ha valamelyik csoportból nem választ az adózó kedvezményezettet, akkor csak egy rendelkező
nyilatkozatot adjon be. Az egyik 1 százalék nem irányítható át a másik csoportban lévő kedvezményezettek javára. Az azonos körből választott két kedvezményezett javára tett rendelkező nyilatkozat érvénytelen.

A kedvezményezettek egyik csoportjába a civil kedvezményezettek - például a mi alapítványunk is - tartoznak. Ide tartoznak ttehát a
közhasznú tevékenységet a törvényben meghatározott ideig ténylegesen folytató társadalmi szervezetek, alapítványok.

A rendelkezéshez a magánszemélynek a fenti szervezetek adószámára van szüksége, amelyet elsősorban maguktól a kedvezményezettektől, tehát tőlünk is, erről a weblapról szerezhet be. Azon szervezetek adószáma, melyek már a 2010- 2011-es rendelkező évben részesültek az 1 százalékos összegből, a NAV honlapján megtalálható.

A kedvezményezettek másik csoportjába az egyházi kedvezményezettek tartoznak. Ebbe a csoportba tartoznak a bejegyzett, és az adóhatóság által technikai számmal ellátott egyházak, továbbá az Országgyűlés által meghatározott kiemelt előirányzatok. A rendelkező nyilatkozaton a magánszemélynek az egyházi kedvezményezett technikai számát kell feltüntetnie. A technikai számokat az adóbevallás útmutatója, illetve a www.nav.gov.hu internetes oldal tartalmazza. A nyilatkozaton feltüntethető a kedvezményezett egyház elnevezése.

Hogyan tudok az 1 százalékról rendelkezni?

A rendelkező nyilatkozat a bevallási nyomtatvány része, így az a magánszemély, aki adóbevallást vagy egyszerűsített bevallást ad, a
nyomtatvány megfelelő lapjának (a 1053, vagy 1053E számú bevallás) kitöltésével rendelkezhet. A nyomtatványnak ezen az oldalán mindkét
kedvezményezetti kör részére tudrendelkezni. Amennyiben valaki csak egy kedvezményezettet kíván megjelölni, a másik rubrikát ne töltse ki, vagy azt ki is húzhatja.

A www.nav.gov.hu internetes oldalon található nyomtatványkitöltő program használata esetén szintén van lehetősége arra, hogy a nyomtatvány részeként rendelkezzen, azaz a program felhasználásával töltse ki a 1053 vagy a 1053E számú rendelkező nyilatkozatot.
Amennyiben a nyomtatványkitöltő programmal előállított bevallását kinyomtatva kívánja eljuttatni az adóhatósághoz, akkor azt helyezze el a bevallást vagy egyszerűsített bevallást tartalmazó borítékban.

Abban az esetben, ha a bevallását vagy az egyszerűsített bevallását elektronikusan küldi be, a rendelkező nyilatkozatot is eljuttathatja
az adóhatósághoz elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül. Lehetősége van arra, hogy a bevallása, egyszerűsített bevallása részét
képező rendelkező nyilatkozatot a bevallással, nyilatkozattal együtt juttassa el az adóhatósághoz.

Abban az esetben, ha az elektronikus bevallását nem saját maga, hanem meghatalmazottja (például könyvelője, munkahelye) készíti, az
adóhatósághoz azt is be kell jelentenie, hogy a rendelkező nyilatkozat elektronikus továbbítására meghatalmazottja jogosult.

Azon magánszemélyek esetében, akik bevallásadási kötelezettségüknek munkáltatói adómegállapítás útján tesznek eleget, a rendelkező
nyilatkozatot tartalmazó borítékot a munkáltatónak minél hamarabb adja át! Ha már most átadja a borítékot, a felajánlott 1% biztosan
megérkezik a kiválasztott alapítványhoz. A magánszemélynek a borítékot annak ragasztott felületére átnyúlóan, saját kezűleg alá kell írnia, mivel ez biztosítja azt, hogy a munkáltató a boríték tartalmát ne ismerhesse meg.

A rendelkező nyilatkozat a bevallástól függetlenül is eljuttatható az adóhatósághoz. Amennyiben tehát az előzőekben leírtak szerint nem
rendelkezett (sem a bevallás részeként, sem a munkáltató útján) lehetősége van arra, hogy a rendelkező nyilatkozatokat egy lezárt,
adóazonosító jelével ellátott borítékban, postán vagy személyesen juttassa el az adóhatósághoz. Ezen az úton az 1%-os rendelkezést május 20-áig leadhatja, függetlenül attól, hogy az adóbevallását február 25-éig be kell adnia.


Letölthető nyomtatány: 1 SZÁZALÉK ADÓ 2011 NYOMATVÁNY

Rendelkező nyilatkozat

Agóra Családsegítő Alapítvány galéria
Agóra Családsegítő Alapítvány :: agora.non-profit.hu :: © 2012 | kapcsolatfelvétel itt
Agóra Családsegítő Alapítvány adószáma: 18099256-1-41
Factory