Agóra Családsegítő Alapítvány  
agora.non-profit.hu
Adószám az 1% felajánlásához: 18099256-1-41
 
Alapítványunk
1%
Munkánk
Filmes projektek
Családsegítés
Egyéb tevékenységeink
1% űrlap letöltés
 
Agora Családsegítő Alapítvány

Filmes projektek


Filmkészítő szakkörök veszélyeztetett fiataloknak

A film, - bár már száz évet megélt és termékei szerves részét képezik mindennapjainknak - készítésének gyakorlata, a filmalkotás alkalmazása, nem szokványos. Filmkészítő szakkörös projektjeink során összekapcsoljuk a dramatikus módszereket alkalmazó csoportfolyamatot és a filmkészítést. Mindezt egy olyan fiatalokkal, akik halmozottan hátrányos helyzetűek, a deviáns viselkedéseknek való veszélyeztetettség szempontjából fokozott figyelmet és prevenciós törődést igényelnek. Az intézeti tartózkodásuk alatt nagy szükségük van a társadalom által elfogadott tevékenységben szerzett elismerésre.

Kérjük, támogassa most adója 1%-ával Alapítványunk működését!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Fimkészítő Szakkör a Rákospalotai Leánynevelő Intézetben

Rákospalotai Javítóintézet a bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt, és előzetes letartóztatásba helyezett fiatalkorúak intézeti ellátása céljából létrehozott intézmény. Az intézet lakói a társadalom peremére került gyerekek, fiatalkorúak akik számára a bűnelkövetés, a lebukás, a büntetés-végrehajtó intézetekbe kerülés már szinte bele tartozik az élet normál menetébe. Kutatási tapasztalatok szerint minél fiatalabb életkorban fordul elő a bűnelkövető magatartás, annál nagyobb az esély a bűnismétlésre vagy a bűnözői életmód kialakulására.

Fimkészítő Szakkör

Az intézet a korábbi családi és oktatási szocializációs a hátrányokat próbálja pótolni. Alapfeladatainak ellátása mellett általános iskolai oktatást, utógondozást végez és anyaotthont működtet. Az intézmény szellemisége szerint nem elsősorban büntetni akar, hanem inkább lehetőséget teremteni a nevelésre, az újraszocializálásra. Nyitott a civil kezdeményezésekre, befogadó mindenre, amiben úgy látja, hogy a lakók előnyét szolgálja.

A filmkészítő szakkört 2009-ben indítottuk az Intézetben, a Norvég Civil Alap és az Európai Szociális Alap támogatásában. Célunk az Intézetben filmkészítő szakkör technikai és szaktudásbeli feltételeinek megteremtése, az intézet gyakorlatába való bevezetése volt. A filmkészítő szakkör egy olyan eszközt ad a neveltek számára, amivel a diákok az önkifejezésüket, alkotó képességüket, önmaguk jobb megismerését fejleszthetik, megmutathatják önmaguk értékes arcát, elkészült filmalkotások formájában. Tágabb cél: a kriminalitással szemben más életút lehetőségeinek keresése. Az intézet nevelői a program több lépésében részt vettek, a gyakorlat során sajátították el a program megvalósításának módját, ezzel lehetővé vált, hogy a
filmkészítő szakkört önerőből folytassák.A filmkészítés során a playback színházat és a filmkészítést, mint az önkifejezés eszközét, az alkotás átélésének örömforrását alkalmaztuk. Célunk, hogy az alkotó folyamatban résztvevők egy komoly tanulással és munkával létrehozzanak saját választott témájukban filmeket (akár fikciós akár dokumentum-filmeket). A folyamat eredménye a gyerekeknél az önértékelés növekedése, sikerélmény átélése, a társak elismerésének kivívása, saját múltjuk feldolgozásának lehetősége, saját értékeik
megmutatás. Az alkotásaikon keresztül pedig a filmek nézői átélhetik, megérthetik a filmek készítőinek világát. A projektben eddig közreműködött Szirtes András - filmrendező, Szilágyi Kornál (Iván Buharov) - filmrendező, Grosch Nándor - Gyerekszem Alapítványtól - pszichodramatista, Drinóczki Viktória - pszichodramatista, Gábor Zsuzsanna - projektvezető

Kérjük, támogassa most adója 1%-ával Alapítványunk működését!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Filmkészítő szakkör - Kamasz Klub a VII. és a VIII. kerületben

A programunk célja Budapest két hátrányos helyzetű kerületének közterein, játszótereken, bevásárlóközpontjaiban csellengő vagy a hátrányos helyzetű kerületek szegregálódó osztályaiba, iskoláiba járó kamaszok számára egy olyan hely és foglalkozás nyújtása, ahol az őket érdeklő, érintő témákat játékos, dramatikus úton dolgozhatják fel, azokról filmeket készíthetnek. A klub célja a deviáns viselkedésmódokkal szembeni prevenció, a szabadidő eltöltésének kreatív, alkotó, közösségépítő módja. A sokgyermekes, szegény családok kamasz gyermekeinek prevenciója az iskolai kimaradással, a drogabúzussal , a bűnözéssel és egyéb deviáns viselkedésformákkal szemben.

A deviációt Popper Péter és társai munkája után olyan személyiségzavarnak tekintjük, amely a viselkedés szintjén társadalmi
szokás- és normasértésben mutatkozik meg, valamilyen társadalmi értéket támad, veszélyeztet, pusztít. Ugyanebben a tanulmányban fejtik ki a szerzők, hogy bár a környezeti károsító, veszélyeztető ártalmak feltételei a deviáns magatartás kialakulásának, az okok mégis a kamasz, a fiatal élményfeldolgozó mechanizmusaiban keresendők, azaz abban, ahogyan a fiatal a környezetre reagál. És itt az értékorientációról, az ideálképzésről, valamint az emocionális, intellektuális, morális és mechanikus fékrendszerek működéséről van szó.

Célunk, hogy a kamaszokat még egy olyan életfázisban érjük el, amikor a deviációra mutató jelek már felismerhetőek, de megfelelő prevenció esetén át is alakíthatók, át is alakulhatnak normakövető magatartássá. Ilyen magatartásformákat kínál a kamaszklub foglalkozásai, ahol a résztvevők kreatívan, alkotó módon vehetnek részt különböző számukra is tetszetős tevékenységekben.

A kamaszkor egy nagyon veszélyeztetett időszak a sok változás miatt, amivel a fiatalnak szembe kell néznie. Határ a gyermekkor és az ifjúkor között. Testi, szellemi, érzelmi és társas szinten egyaránt. A kamaszkor a saját testének változásaival, saját nemi érésével, a szexualitással való első találkozás, a nemi szerep próbálgatása, a túlfokozott szexuális érdeklődés, a kortárscsoport fontosságának megnövekedése, a családdal, értékeivel való szembehelyezkedés, az új értékek keresése, a saját identitás keresése, az iskolához való viszony, az iskola értékeivel szemben érzett konfliktus, az érdeklődés
irányának alakulása, az énkép, az énazonosság, a nagy világgal kapcsolatos kérdések felmerülésének időszaka. Ez az időszak a
harmonikus családokban nevelkedő fiatalt is próbára teszi, és különösen veszélyeztetett korszak a családi nehézségekkel (válás,
munkanélküliség, agresszió, pszichés betegségek, öngyilkosság, kriminalitás) küszködők számára. Ebben a nehéz időszakban ezeknek a nehéz családi háttérrel rendelkező gyerekeknek kívánunk pozitív mintát nyújtani.

Adószám az 1% felajánlásához: 18099256-1-41


Vissza az előző oldalra | Az oldal tetejére

Agóra Családsegítő Alapítvány galéria
Agóra Családsegítő Alapítvány :: agora.non-profit.hu :: © 2012 | kapcsolatfelvétel itt
Agóra Családsegítő Alapítvány adószáma: 18099256-1-41
Factory